WZŁ-1 S.A. z nową umową na zabezpieczenie systemu satelitarnego dla PKW

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. wygrały postępowanie, ogłoszone przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na kompleksowe zabezpieczenie systemu satelitarnego dla potrzeb funkcjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych w roku 2022.

WZŁ Nr 1 S.A. dostarczają pasmo satelitarne na potrzeby SZ RP od ponad 10 lat. Jest to obsługa kompleksowa, która poza dostawą pasma, obejmuje również pomoc w zakresie szkolenia, serwisu czy obsługi. Jest to szczególnie ważne w zabezpieczeniu łączności poza granicami kraju, gdzie niezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych informacji są kluczowe.