WZŁ-1 S.A. z umową na dostawę Mobilnych Węzłów Łączności systemu Wisła

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z Zegrza podpisały z Inspektoratem Uzbrojenia MON umowę na dostawę MCC1 – Mobilnych Węzłów Łączności. Umowa została zawarta w ramach realizacji pierwszej fazy programu pozyskania przez Siły Zbrojne RP Zestawów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Średniego Zasięgu „Wisła”.  Wartość kontraktu wynosi ok. 233 mln zł brutto.

 

Zgodnie z umową, WZŁ-1 S.A. mają dostarczyć 4 komplety MCC1 do końca 2024 roku.  Mobilny Węzeł Łączności systemu „Wisła” to nowoczesna, cyfrowa aparatownia służąca do połączenia zestawów „Wisła” oraz do zabezpieczenia łączności dla Systemu Pasywnej Lokacji (SPL) szczebla taktycznego. Zostały one zaprojektowane w oparciu o wymagania określone przez Siły Zbrojne RP. MCC1 umożliwia współpracę ze stacjonarnymi i polowymi systemami SZ RP i NATO o różnych klauzulach tajności. Aparatownie posłużą jako punkt styku pomiędzy systemem kierowania i dowodzenia IBCS, a narodowymi systemami dowodzenia. Wprowadzone rozwiązania z zakresu łączności radioliniowej i radiowej spełniają najwyższe wymagania współczesnego pola walki, jednocześnie gwarantując łączność z obecnie użytkowanym przez SZ RP sprzętem. Aparatownie zapewnią interoperacyjność oraz w pełni odpowiedzą na wymagania współczesnego, sieciocentrycznego pola walki.

 

Opracowanie i produkcja MCC1 otwiera nowe możliwości rozwoju dla Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. jak również dla innych spółek z Grupy PGZ, uczestniczących w projekcie. WZŁ-1 S.A. w pracach nad MCC1 postawiły zarówno na implementację nowych rozwiązań, jak i swoje, wieloletnie doświadczenie, pozyskane m.in. przy produkcji Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej (RWŁC).

 

Wymagania, które postawiono przed MCC1 przełożyły się na finalną konfigurację, która posiada zaimplementowane najnowocześniejsze rozwiązania z wielu obszarów, m.in. systemów transmisyjnych i teleinformatycznych oraz budowy jak i użycia masztów.