Ogłoszenia

Zarząd spółki Wojskowe Zakłady Łączności  Nr 1 S.A.  z siedzibą w Zegrzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296096, REGON : 000173367, NIP: 5240303599, kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000,00 zł. wpłacony  w całości  ( dalej: „Spółka”) działając na podstawie  art. 16 ustawy z  dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz  niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1798)  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji  należy składać w siedzibie Spółki w Zegrzu, pod adresem 05-130 Zegrze Południowe w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00.
W związku z panującym zagrożeniem związanym z epidemią SARS-CoV-2 prosimy o ustalenie terminu wizyty w siedzibie Spółki drogą telefoniczną - pod numerem  telefonu: 261 885 781, 261 885 388. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. 


Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 231/2020 (pdf, 2.98 MB)

Zarząd spółki Wojskowe Zakłady Łączności  Nr 1 S.A.  z siedzibą w Zegrzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296096, REGON : 000173367, NIP: 5240303599, kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000,00 zł. wpłacony  w całości  ( dalej: „Spółka”) działając na podstawie  art. 16 ustawy z  dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz  niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1798)  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji  należy składać w siedzibie Spółki w Zegrzu, pod adresem 05-130 Zegrze Południowe w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00.
W związku z panującym zagrożeniem związanym z epidemią SARS-CoV-2 prosimy o ustalenie terminu wizyty w siedzibie Spółki drogą telefoniczną - pod numerem  telefonu: 261 885 781, 261 885 388.
Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.
Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. 

 

Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 214/2020 (pdf, 6.23 MB)

08 października 2020
Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji


Zarząd spółki Wojskowe Zakłady Łączności  Nr 1 S.A.  z siedzibą w Zegrzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296096, REGON : 000173367, NIP: 5240303599, kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000,00 zł. wpłacony  w całości  ( dalej: „Spółka”) działając na podstawie  art. 16 ustawy z  dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz  niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1798)  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji  należy składać w siedzibie Spółki w Zegrzu, pod adresem 05-130 Zegrze Południowe w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00.

W związku z panującym zagrożeniem związanym z epidemią SARS-CoV-2 prosimy o ustalenie terminu wizyty w siedzibie Spółki drogą telefoniczną - pod numerem  telefonu: 261 885 781, 261 885 388.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

 

Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 196/2020 (pdf, 4.64 MB)

Zarząd spółki Wojskowe Zakłady Łączności  Nr 1 S.A.  z siedzibą w Zegrzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296096, REGON : 000173367, NIP: 5240303599, kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000,00 zł. wpłacony  w całości  ( dalej: „Spółka”) działając na podstawie  art. 16 ustawy z  dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz  niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1798)  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji  należy składać w siedzibie Spółki w Zegrzu, pod adresem 05-131 Zegrze Południowe w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. 


Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 180/2020 (pdf, 6.38 MB)