Moduł Pocztowy

Aparatownia – Moduł Pocztowy w kontenerze 10 ft na samochodzie Jelcz 442 przeznaczona jest do wymiany przesyłek pocztowych jawnych i niejawnych w systemie narodowym i sojuszniczym do klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE” oraz przetwarzania informacji w systemie narodowym i sojuszniczym do klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Umożliwia także dowiązanie systemowe do Węzła Łączności SD za pomocą cyfrowych środków radiowych KF, UKF, VHF/UHF i cyfrowych lub analogowych telefonicznych urządzeń końcowych oraz zapewnia dostęp do lokalnej sieci komputerowej LAN.

 

 

Ponadto wyposażona jest w jeden zespół prądotwórczy o mocy 8 kVA zapewniający zasilanie urządzeń kontenera w energię elektryczną o napięciu 230 V AC (±) 10 % i częstotliwości 50 Hz. Moduł Pocztowy przystosowany jest do transportu kołowego oraz może być transportowany drogą kolejową, lotniczą i morską.

Zapewnia:

  • przyjmowanie, przechowywanie i dystrybucję przesyłek pocztowych, w tym niejawnych do klauzuli “Ściśle tajne”
  • bezpieczne przetwarzanie informacji w systemie informatycznym do klauzuli „ZASTRZEŻONE” tak w systemie narodowym jak i sojuszniczym
  • obsługę od 500 do 1500 przesyłek pocztowych (listy do formatu A-4) dziennie
  • współpracę z elementami Punktu Wymiany Poczty PWP własnego Stanowiska Dowodzenia SD, elementami Wojskowej Stacji Pocztowej WSP, przełożonego i sąsiadów
  • dowiązanie systemowe do Węzła Łączności SD za pomocą cyfrowych środków radiowych KF, VHF/UHF, UKF i cyfrowych lub analogowych telefonicznych urządzeń końcowych oraz zapewnia dostęp do lokalnej sieci komputerowej LAN
  • wymianę przesyłek pocztowych w ramach misji i jest przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w różnych warunkach obszaru ogólnoklimatycznego o parametrach środowiskowych określonych wg normy obronnej NO-06-A101:2005 i NO-06-A103:2005


Aparatownia – Moduł Pocztowy spełnia między innymi n/w normy:

  • NO-06-A101:2005 I NO-06-A103:2005 - dotyczące parametrów środowiskowych
  • PN-EN 55022 – dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji ubocznych promieniowanych i przewodzonych dla klasy A
  • NO-06-A200:2012 w zakresie odporności na oddziaływanie narażeń elektromagnetycznych promieniowanych KRS-02 oraz przewodzonych KCS-01 i KCS-02.