Punkt Wymiany Poczty Polowej PWPP

Aparatownia Punktu Wymiany Poczty Polowej PWPP na samochodzie HONKER 2424 furgon przeznaczona jest do pracy w systemie łączności Stanowisk Dowodzenia. Jest przystosowana do eksploatacji w ruchu i na postoju na obszarze klimatu umiarkowanie-zimnego w grupie urządzeń N.7-UZ-II-A. Aparatownia Punktu Wymiany Poczty Polowej PWPP na samochodzie HONKER 2424 furgon przeznaczona jest do pracy w systemie łączności Stanowisk Dowodzenia. Jest przystosowana do eksploatacji w ruchu i na postoju na obszarze klimatu umiarkowanie-zimnego w grupie urządzeń N.7-UZ-II-A.

Zapewnia:

  • przyjmowanie, przechowywanie i dystrybucję przesyłek pocztowych, w tym niejawnych do klauzuli “tajne”
  • zorganizowanie w dzień i w nocy lądowisk dla statków powietrznych, naprowadzanych sygnalizatorami optycznymi i drogą radiową
  • współpracuje z elementami Punktu Wymiany Poczty PWP własnego Stanowiska Dowodzenia SD, elementami Wojskowej Stacji Pocztowej WSP, przełożonego i sąsiadów
  • dowiązanie systemowe do Węzła Łączności SD za pomocą cyfrowych środków radiowych i radiotelefonicznych VHF/UHF, UKF, cyfrowych lub analogowych telefonicznych urządzeń końcowych oraz zapewnia dostęp do lokalnej sieci komputerowej LAN.
     

Aparatownia PWPP spełnia n/w normy:

  • WPN-84/N-01001÷01008,(NO-06-A101÷NO-06-A108)
  • PN-92/S-04051 i PN-90/S-04052
  • PN-87/S-76005